Canu yn Ysbyty y Tywysog Phillip yn Llanelli

Canu PPH 1

 

Canu Pph2

 

 

 

 

 

 

 

Gymnasteg yr Urdd

Gymnasteg 1

 

Gymnasteg 2

 

 

 

 

Disgo Siarter Iaith

Buom ni yn pedlo er mwyn cadw'r gerddoriaeth i fynd yn y disgo, da iawn wir!

Disco Siarter Iaith

 

 

 

 

 

 

 

 

Prynhawn coffi Bl.1 a Bl.2

Roedd y neuadd dan ei sang ar gyfer y Prynhawn coffi a phawb wedi mwynhau!

Prynhawn Coffi

 

 

 

 

 

 

 

 

Ymweliad  Tinopolis gan yr Arweinwyr Digidol a Phwyllgor E-ddiogelwch

Aeth y disgyblion i gwrdd gyda Dyn y tywydd er mwyn dysgu mwy am y sgrin werdd.

Cawsom daith o amgylch y stiwdio hefyd.

Ymweliad arbennig!

Y Sgrin Werdd1

 

Ar Y Soffa Tinopolis

Ystafell Goluro

Stiwdio Tinopolis

Dyn Y Twydd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y Scarlets yn ymweld i ddangos Tlws y Pro 12 - Llongyfarchiadau!!

Scarlets 1

 Dyma'r Llysgenahdon gyda'r tlws.

Llun Llysgenhadon Efydd Gydar Tlws (1)

 

 

 

 

 

Mor o goch ar Ddydd Trwynau Coch!

Trwynau 2 

 Trwynau 1

 

 

 

 

Dathlu penblwydd yr ysgol yn 70 oed

Yn barod i orymdeithio i'r dref.

Yr Orymdaith Gd

 

 

 

 

 

 

Diwrnod E-ddiogelwch

Cawsom wasanaeth E-ddiogelwch arbennig gan Mrs Clwyd Davies a chyflwyniad buddiol iawn gan aelodau Blwyddyn 6 o'r Pwyllgor E-ddiogelwch a'r Arweinwyr Digidol. Cafwyd weithgareddau ar draws yr ysgol yn trafod y mater holl bwysig yma yn ystod y dydd.

Ann E Ddiogelwch (1)

Arweinwyr Digidol1

 

 

 

 

 

 

Ymweliad gan Dai Greene

Cawsom gyfle i gwrdd gydag athletwr enwog o Lanelli, Dai Greene. Dangosodd nifer o'i fedalau aur i ni. Rydym yn hynod o ddiolchgar iddo am ymweld gyda ni. MAe ganddo gysylltiad agos iawn gyda'r ysgol gan mai ei dad, Mr Steve Greene yw gofalwr yr ysgol.

Dai Ann A Llys Genhadon2 

Dai A Medal3

 

 

 

 

 

 

Bad Achub Porth Tywyn

Cyflwynwyd siec i'r Bad Achub ym Mhorth Tywyn ar ol i ddisgyblion godi arian ar eu cyfer trwy werthu ysgytlaeth. Da iawn chi blant!

Rnli

 

 

 

 

 

Plant mewn angen

Cafwyd ddiwrnod arbennig gydag amrywiaeth o weithgareddau wedi'u trefnu gan y Cyngor Ysgol. Llwyddwyd i godi dros £1000!!

1Pma

 

2 Pma

 

3Pma

 

First Responders

Treuliodd y tim ddiwrnod yn yr ysgol yn trafod sut i ddelio gydag achosion brys. Gwybodaeth gwerthfawr iawn i'r disgyblion.

 

2 

 

 

 

 

 

 

Sioe Asra

Bu pedwar o ddisgyblion Blwyddyn 4 yn ffilmio rhaglen deledu newydd a chyffrous "Asra" yn ystod y gwyliau, mae'n amlwg iddynt fwynhau!

YSGOL DEWI SANT 1

Prynhawn Coffi Masnach Deg

Cafwyd prynhawn coffi llwyddiannus iawn yn yr ysgol. Buodd y plant yn canu nifer o ganeuon ac yn diddanu'r rhieni a oedd yn eu gwylio.

Yn ystod y prynhawn cafodd y rhieni de, coffi a bisgedi Masnach Deg a chyfle i brynu nwyddau Masnach Deg oddi ar ein stondin.

Diolch yn fawr iawn i bawb a gefnogodd! 

 

Diwrnod y Llyfr

Cafwyd ymwelydd pwysig iawn yn yr ysgol sef cyn fardd plant Cymru Aneirin Karadog yn trafod pwysigrywdd darllen a llyfrau, yn perfformio rhai o'i gerddi a rap ac yn cynnal gweithdai gyda phlant Bl. 5 a Bl. 6.

Gwisgodd pawb fel eu hoff gymeriad o lyfr!

 Aneurin Karadog CywirMeithrin

Derbyn Cywir

Bl1 CywirBl2 CywirBl3 CywirjpgBl4 CywirBl5 (2)Bl6 Cywir 

Dathliadau Gwyl Ddewi

Bu'r ysgol gyfan yn dathlu gwyl ein nawddsant a phenblwydd yr ysgol. Cafwyd ddiwrnod arbennig, edrychwch ar y lluniau!

Meithrin SmMeithrin MwDerbyn2DerbynBl1Bl2 Em

 Gwyl Ddewi Bl 2Bl4Bl5Bl6Bl6 PnawnIMG 2394Ennillwyr Bl3Ennillwyr Bl4Ennillwyrbl5Ennillwyr Bl6 (1)Cadeirio

 

Gwasanaeth Nadolig y Cyfnod Sylfaen

Cafwyd Wasanaeth Nadolig arbennig gan ddisgyblion y Cyfnod Sylfaen,

canu a llefaru penigamp yn adrodd gwir ystyr y Nadolig!

IMG 0662 1

 

Sioe Cyfnod Allweddol 2

 Cyflwynodd ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2 sioe arbennig, "Hen ddyn y lleuad".

Cafwyd berfformaidau gwych!

 IMG 0665 1