Aelodau o'r Cyngor Eco Sgolion

BL6 Charlie Thomas, Madog Montinaro, Rhiannon Purdue, Sadie May Richards

 

BL5 Celyn Mills, Cian Evans, Lewis Thomas, Catrin Hughes

 

BL4 Ianto Evans, Hollie Bowen, Jac Morgan, Scarlet Edwards

 

BL3 Jasmine Clement, Joshua Peel, Joshua Phelps, Sophia Edwards

 

Bl.2  Rio Smolke, Sara Thomas, Zachary Andrews, Lola Davies

Crynodeb o’r Adolygiad Amgylcheddol

 

Sbwriel:

Mae biniau wedi eu gosod ar yr iard er mwyn casglu sbwriel ffrwyth.

Gosod biniau ailgylchu yn y neuadd.

 

 

Lleihau gwastraff:

 • Galwad grŵp er mwyn lleihau gwaith a chostau
 • Negeseuon ar drydar a wefan yr ysgol
 • Ailgylchu papur ac amlenni
 • Ailgylchu batris, plastig, caniau a phapur

 

Ynni :

 • Diffodd goleuadau ac offer cyfrifiadurol
 • Aled Owen i ddod i’r ysgol i gymryd sesiwn ‘Ynni Da’

 

Dŵr:

 • Plant i yfed yn aml
 • Pawb i ddod â photel ddŵr
 • Casgen ddŵr ar gyfer dyfrhau planhigion

 

 

 

Trafnidiaeth:

*Annog y plant i gerdded i’r ysgol

*Cerdded gyda ‘Gari Gofal’

 

Byw’n iach:

 • Bwyta ffrwyth amser chwarae
 • Clwb Chwaraeon yn wythnosol
 • Llysgenhadon Efydd yn cynnal clwb ffitrwydd i Flwyddyn 2

 

Tir yr ysgol:

 • ‘Trim Trail’ yn cael ei ddefnyddio
 • Ardaloedd y Cyfnod Sylfaen yn cael eu datblygu
 • Ail-adeiladu’r tŷ gwydr
 • Llysgenhadon Efydd wedi creu twba o adnoddau chwarae i’r Adran Iau.

 

Dinasyddiaeth Fyd-Eang:

 • Gweithgareddau Masnach Deg
 • Pwysigrwydd ailgylchu

 

 

Côd Eco

 

 • Ailgylchu papur, cardfwrdd, amlenni, plastig a batris.

 

 • Cofio diffodd goleuadau ac offer trydanol

 

 • Diffodd y tapiau’n iawn.

 

 • Prynu nwyddau Masnach Deg ar gyfer ystafell staff a’r siop ffrywthau.

 

 • Casglu sbwriel.

 

 • Bwyta’n iach.

 

 • Cerdded i’r ysgol os yn bosibl.

Gwefan defnyddiol - www.change4life/schools