Dyma blant Blwyddyn 2!

Rhian3 2016 

 Elinor 2016

 

 Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth

Buom ni yn dathlu 'Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth' trwy ddysgu pennill o waith T.Llew Jones.

Bydd T.Llew Jones yn dathlu ei ganmlwyddiant yr wythnos nesaf.

Dysgom ni bennill am yr Hydref.

Aethom ni allan i ddysgu'r pennill er mwyn teimlo gwynt yr Hydref.

Dyma lun ohonom. 

 

Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth 3

 Gwasanaeth Diolchgarwch

Blwyddyn 2 oedd yn gyfrifol am gyflwyno y Gwasanaeth Diolchgarwch, gwnaeth bawb berfformio yn arbennig o dda. Gwnaethom ni gasglu nwyddau ar gyfer y Banc bwyd yn Llanelli.

 Diolch 3

 Blwyddyn 2 yn mwynhau Gwyl Ddewi

Gwyl Dewi Elinor Bl2 Gd Rhian