Dyma blant y Meithrin!  Lluniau y plant ar ddydd Gwyl Dewi.      Diwrnod y llyfr

Dyma blant y Derbyn!   Dydd Gwyl Ddewi

Dyma blant Blwyddyn 1!            KERBKRAFT Llongyfarchiadau i bawb a fu'n gweithio'n galed i wella eu sgiliau gofal ar yr heol, tystysgrif i bawb!

Dyma blant Blwyddyn 2!        Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth Buom ni yn dathlu 'Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth' trwy ddysgu pennill o waith T.Llew Jones. …