Dyma blant blwyddyn 3.      Dathliadau Gwyl Ddewi    Diwrnod y llyfr  Ymweliad ag Amgueddfa Abertawe

Dosbarth blwyddyn 5.

Dosbarth Blwyddyn 6.

Dyma blant blwyddyn 4.