Croeso i Ysgol Gymraeg Dewi Sant

 Clawr Ysgol Gyfan

Gair gan y Pennaeth

Gair o Groeso

Croeso i Wefan Ysgol Gymraeg Dewi Sant.

 

Ysgol Gymraeg Dewi Sant oedd yr ysgol Gymraeg gyntaf yng Nghymru i gael ei chynnal gan unrhyw Awdurdod Addysg. Sefydlwyd yr ysgol yn 1947. 34 disgybl oedd yn ysgoldy Seion ar y bore cyntaf o Fawrth 1947 ond bellach mae 450 o ddisgyblion yn yr ygsol ac mae`n darparu addysg o safon uchel trwy gyfrwng y Gymraeg i ddisgyblion yn nhref Llanelli. Cyflwynir y Saesneg i ddisgyblion o flwyddyn 3 i fyny. Er bod bron 90% o`r disgyblion yn dod o gartrefi di Gymraeg mae yr holl ddisgyblion yn trosglwyddo i`r ysgol uwchradd yn gwbwl ddwyieithog. Ysgol hapus a chyfeillgar yw Ysgol Gymraeg Dewi Sant. Nododd adroddiad ESTYN yn 2009:-

 

“Mae Ysgol Gymraeg Dewi Sant yn ysgol dda gyda nodweddion rhagorol."

 

Cynigir ystod amrywiol o brofiadau allgyrsiol cyfoethog ac mae hyn yn gymorth mawr i baratoi y disgyblion i fod yn unigolion aeddfed a chyfrifol sydd yn parchu eraill a`u treftadaeth Cymreig. Pleser o`r mwyaf ydy estyn croeso cynnes i chi i Ysgol Gymraeg Dewi Sant ac edrychwn ymlaen at gydweithio gyda chi er lles a budd addysgol eich plentyn.

 

 

Gweledigaeth ar gyfer yr Ysgol

 

“Ymdrech a lwydda”

Ein gweledigaeth yw darparu addysg o`r ansawdd orau i blant a phobl ifanc Llanelli a hynny trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg. Darperir yr addysg orau gan staff ymrwymiedig a phroffesiynol sy`n anelu`n gyson at y safonau addysgol gorau posib. Anelwn at gynnig ystod o brofiadau allgyrsiol cyfoethog a fydd yn paratoi ein disgyblion i fod yn unigolion aeddfed, a chyfrifol sydd yn parchu eraill.

 

Testun trafod -

Fy hoff flas hufen ia yw ... oherwydd

 

Patrwm yr wythnos -

Gwynt yn ei ddwrn

 

Gem yr wythynos -

Gem y llofrudd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwefannau Perthnasol